Kanały dla sygnalisty – wdrożenie i utrzymanie systemu

Dyrektywa o ochronie sygnalistów wymaga wprowadzenia przez podmioty publiczne i prywatne stosownych rozwiązań. Do nowych wymagań należy przygotować się starannie, ponieważ polski ustawodawca w projekcie ustawy zapisał kary za niedopełnienie obowiązków. Należy wprowadzić dokumentację. Read more »